nổi bật lên trong Tiếng Anh là gì?

nổi bật lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi bật lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nổi bật lên

  * dtừ

  emergence

  * ngđtừ

  relieve

  * nđtừ

  emerge

  * thngữ

  to stand out

  * ttừ

  emergent