nổi sóng dữ dội trong Tiếng Anh là gì?

nổi sóng dữ dội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi sóng dữ dội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi sóng dữ dội

    * đtừ rave