working man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working man.

Từ điển Anh Việt

 • working man

  /'wə:kiɳ'mæn/

  * danh từ

  công nhân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working man

  * kỹ thuật

  công nhân

  cơ khí & công trình:

  thoải

Từ điển Anh Anh - Wordnet