working part nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working part nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working part giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working part.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working part

  * kỹ thuật

  chi tiết hao mòn

  chi tiết mài mòn

  cơ khí & công trình:

  bộ phận làm việc

  chi tiết làm việc