workingman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workingman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workingman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workingman.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • workingman

  * kinh tế

  công nhân

  lao công

  người làm việc

  người lao động

  người lao động, người làm việc, lao công, công nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet