workman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workman.

Từ điển Anh Việt

 • workman

  /'wə:kmən/

  * danh từ

  công nhân, người thợ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • workman

  * kinh tế

  công nhân

  người làm việc

  người lao động

  nhân viên

  * kỹ thuật

  công nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet