working life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working life.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working life

  * kinh tế

  niên hạn sử dụng

  * kỹ thuật

  thời gian sử dụng

  thời hạn phục vụ

  thời hạn sử dụng

  tuổi thọ

  vòng đời

  hóa học & vật liệu:

  thời gian công tác

  vật lý:

  thời hạn sử dụng (dung dịch)

  cơ khí & công trình:

  tuổi thọ làm việc

  giao thông & vận tải:

  tuổi thọ sử dụng