working q nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working q nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working q giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working q.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working q

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  Q (có) phụ tải

  xây dựng:

  Q làm việc