working curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working curve

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đường cong làm việc