working load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working load

  * kỹ thuật

  tải trọng cho phép

  tải trọng có ích

  tải trọng làm việc

  xây dựng:

  sức nâng (của một thiết bị nâng)

  giao thông & vận tải:

  tải trọng khi làm việc