working face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working face

  * kỹ thuật

  bề mặt chứa chất thải

  công trường làm đường

  gương lò

  gương lò chợ

  gương lò sản xuất

  mặt gương lò

  mặt làm việc

  mặt trước

  cơ khí & công trình:

  gương lò làm việc

  hóa học & vật liệu:

  mặt công tác

  xây dựng:

  mặt tầng khai thác (đá)