working head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working head

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cột áp làm việc

  cơ khí & công trình:

  cột nước bơm