working area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working area

  * kinh tế

  nơi chỗ làm việc

  * kỹ thuật

  bề mặt gia công

  bề mặt làm việc

  diện tích làm việc

  không gian làm việc

  khu xây dựng

  vùng làm việc

  xây dựng:

  khu làm việc

  khu vực làm việc