working poor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working poor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working poor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working poor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working poor

    * kinh tế

    dân nghèo có việc làm