working end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working end

  * kỹ thuật

  đầu vận hành (của lò bể)

  xây dựng:

  khu khai thác

  vùng khai thác