wel moor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wel moor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wel moor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wel moor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wel moor

    * kỹ thuật

    đầm than bùn

    hóa học & vật liệu:

    đầm lầy ẩm