wellit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wellit

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    velit (vật liệu cách nhiệt)

    vellit (vật liệu cách nhiệt)