welly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welly.

Từ điển Anh Việt

  • welly

    * danh từ

    giày ủng bằng cao su không thấm nước, thường cao tới gần đầu gối