wellies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellies.

Từ điển Anh Việt

  • wellies

    * danh từ số nhiều

    ủng cao su cao đến đầu gối