welshman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welshman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welshman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welshman.

Từ điển Anh Việt

  • welshman

    * danh từ

    người bản xứ của xứ Wales

Từ điển Anh Anh - Wordnet