wall painting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall painting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall painting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall painting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wall painting

  * kỹ thuật

  tranh tường

  xây dựng:

  bích họa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wall painting

  Similar:

  mural: a painting that is applied to a wall surface