stop end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop end

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đầu chặn