stopway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopway

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường (để) dừng