stop cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stop cock

  * kỹ thuật

  van chặn

  van đóng

  van ngắt

  hóa học & vật liệu:

  van đóng chặt

  xây dựng:

  vòi chặn