stoper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoper

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy khoan mỏ