stop band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stop band

  * kỹ thuật

  dải dừng

  toán & tin:

  băng (tần) dừng

  điện lạnh:

  dải chặn

  dải loại bỏ

  điện tử & viễn thông:

  dải suy giảm