stop-go nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop-go nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop-go giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop-go.

Từ điển Anh Việt

  • stop-go

    (Econ) Hạn chế - thúc đẩy.

    + Hành động của chính phủ nhằm giảm tổng cầu, ví dụ, do thâm hụt CÁN CÂN THANH TOÁN, và chẳng bao lâu sau được kèm theo hành động với tác dụng ngược lại nhằm làm giảm tốc độ gia tăng thất nghiệp do chính sách thứ nhất đem lại.