step voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step voltage

    * kỹ thuật

    điện:

    điện áp bậc thang

    điện áp bước