stepney nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepney nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepney giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepney.

Từ điển Anh Việt

  • stepney

    /'stepni/

    * danh từ

    (sử học) vành bánh mô tô dự phòng (không có nan hoa)