step load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng kiểu bậc thang