step value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • step value

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  giá trị bước

  toán & tin:

  giá trị bước (là giá trị tăng sau mỗi lần lặp)