stepwise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepwise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepwise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepwise.

Từ điển Anh Việt

  • stepwise

    /'stepwaiz/

    * phó từ

    như bậc thang

Từ điển Anh Anh - Wordnet