step-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step-in.

Từ điển Anh Việt

 • step-in

  * danh từ

  váy trong

  (step-ins) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giày hở gót

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • step-in

  Similar:

  pantie: short underpants for women or children (usually used in the plural)

  Synonyms: panty, scanty