steam tunnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam tunnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam tunnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam tunnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam tunnel

    * kỹ thuật

    đường hầm cấp hơi nước