steam-pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-pump.

Từ điển Anh Việt

  • steam-pump

    * danh từ

    máy bơm chạy hơi nước