steaminess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steaminess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steaminess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steaminess.

Từ điển Anh Việt

 • steaminess

  /'sti:minis/

  * danh từ

  tính chất như hơi

  sự đầy hơi nước, sự ẩm thấp (khí hậu)

  tình trạng bốc hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet