mistiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mistiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mistiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mistiness.

Từ điển Anh Việt

  • mistiness

    /'mistinis/

    * danh từ

    tình trạng mù sương

    (nghĩa bóng) tính chất mơ hồ, tính thiếu rõ ràng, tính không minh bạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet