haziness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haziness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haziness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haziness.

Từ điển Anh Việt

 • haziness

  /'heizinis/

  * danh từ

  tình trạng mù sương; sự mù mịt

  sự lờ mờ, sự mơ hồ

  sự chếnh choáng say

Từ điển Anh Anh - Wordnet