steam case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam case.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steam case

  * kỹ thuật

  áo hơi

  hộp hơi

  hộp hơi nước

  hộp van hơi