steam pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam pipe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steam pipe

    Similar:

    steam line: a pipe conducting steam

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).