steam-pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-pipe.

Từ điển Anh Việt

  • steam-pipe

    * danh từ

    ống dẫn hơi nước