steam baths nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam baths nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam baths giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam baths.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam baths

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà tắm hơi