steamer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steamer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steamer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steamer.

Từ điển Anh Việt

 • steamer

  /'sti:mə/

  * danh từ

  tàu chạy bằng hơi nước

  nồi đun hơi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steamer

  * kinh tế

  chõ, nồi hấp, nồi đun hơi

  thiết bị luộc (hay chần) bằng hơi

  thiết bị nấu bằng hơi

  thiết bị tạo hơi

  * kỹ thuật

  lò hơi

  nồi hơi

  cơ khí & công trình:

  tàu chạy bằng hơi

  hóa học & vật liệu:

  tầu chạy hơi nước

  thiết bị bốc hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet