steam dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam dome.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steam dome

  * kinh tế

  nắp hơi

  * kỹ thuật

  đôm hơi

  điện lạnh:

  vòm thu hơi nước