steam-road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-road.

Từ điển Anh Việt

  • steam-road

    * danh từ

    đường xe lửa