steam-gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-gun.

Từ điển Anh Việt

  • steam-gun

    * danh từ

    súng hơi