steam cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam cone

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    ống điều tiết hơi