steam-trag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-trag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-trag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-trag.

Từ điển Anh Việt

  • steam-trag

    * danh từ

    nồi ngưng