steam-dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-dome.

Từ điển Anh Việt

  • steam-dome

    * danh từ

    vòm thu hơi nước