steam-port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-port.

Từ điển Anh Việt

  • steam-port

    /'sti:mpɔ:t/

    * danh từ

    ống dẫn hơi